Maaike van Oort

Algemeen fysiotherapeut, Master sportfysiotherapie, Dry Needling, Sport Revalidatie, B-E-St By JeeCee, Kinesiotaping