Tamminga

Doelgroepen

Doelgroepen
Overige divisies

Informatie

Prikkel de zintuigen en bevorder de motoriek van uw baby met zwemmen

Zwemmen met uw baby is een bijzondere ervaring. In principe kunt u met uw baby al gaan zwemmen vanaf 6 weken. Zwembad Waterwijs is een warm therapiebad met een temperatuur van 33 graden Celsius. Deze temperatuur is uitermate geschikt voor het zwemmen van ouder en kind. Uiteraard kan de baby niet leren zwemmen, maar wel wordt de ontwikkeling gestimuleerd. De les prikkelt hun zintuigen en bevordert de motoriek.

De grijp- en slikreflex kunnen worden behouden indien de lessen vanaf ongeveer 6 tot 8 weken worden gevolgd. Uw baby verslikt zich onder water dan niet en zo kunnen andere vaardigheden (b.v. drijven en  onderwatergaan) worden aangeleerd.

Door hun vertrouwdheid met het water kunnen baby’s goed doorstromen op 2-jarige leeftijd naar het overlevingszwemmen.